Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.

VÝZNAM IMUNITY U DETÍ A JEJ PODPORA

ZLEPŠENIE IMUNITY U DETÍ NIE JE NEDOSIAHNUTEĽNÝM CIEĽOM


Imunita každého človeka sa začína vyvíjať už v prenatálnom období a vplýva na ňu mnoho faktorov. Keď sa dieťa narodí, je ešte nezrelá a preto ho ešte nedokáže úplne ochrániť pred vonkajšími vplyvmi. Preto sú malé deti oveľa náchylnejšie na infekcie. Dôležitým obdobím pre dozrievanie imunity je predškolský vek.

Prečo je imunita dôležitá?

Hlavnou úlohou imunitného systému je udržať rovnováhu vnútorného prostredia organizmu a tak ho chrániť pred rôznymi vonkajšími škodlivinami (vírusy, baktérie, plesne, parazity či alergény) a vnútornými vplyvmi, ako sú poškodené a odumreté bunky ale aj bunky napadnuté vírusmi. Ak sa rovnováha imunitného systému poruší, môžu nastať dve situácie:

  • prvou z nich je imunodeficiencia, čiže zníženie funkcie obranyschopnosti organizmu
  • druhou je naopak prehnaná reakcia imunitného systému, ktorá vyústi do alergie alebo do autoimunitných ochorení.

Ako podporiť imunitu dieťaťa?

V prvom rade si treba uvedomiť, že niektoré faktory, ktoré na imunitu vplývajú, ovplyvniť nevieme (genetické predispozície) a niektoré vieme ovplyvniť len čiastočne (faktory prostredia, znečistené ovzdušie, voda). Ale je aj tretia oblasť a tú ovplyvniť vieme. Je to celkový štýl života dieťaťa. Jedná sa o pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, dostatok spánku, primeraný pohyb, vyváženú stravu a pitný režim.

V tejto súvislosti je ale dôležité si uvedomiť, že dieťa nie je malý dospelý! Denný príjem živín je potrebné prispôsobiť veku dieťaťa a jeho potrebám. Potrava nie je len zdroj energie, v období rastu je aj stavebným materiálom a v prípade poškodenia organizmu slúži na obnove tkanív.

Deti v rovnakom veku nemajú ani rovnakú energetickú potrebu. Záleží na pohlaví, fyzickej aktivite, teplote prostredia a genetických vplyvoch. Podvýživa nemusí byť viditeľná na prvý pohľad. Neznamená to len, že dieťa je chudé a nerastie, čo môže byť viditeľné pri porovnávaní s inými deťmi rovnakého veku. V strave môže chýbať niektorá z dôležitých zložiek výživy, čo sa nemusí prejaviť vizuálne.

Doplnky výživy – áno či nie?

Istotou pre rodičov preto môže byť aj pravidelné dopĺňanie denného jedálnička detí kvalitnými výživovými doplnkami (v ideálnom prípade multizložkovými) a to už v predškolskom veku (4 - 5 rokov). Výhodu majú tekuté prípravky, ktoré sa ľahšie vstrebávajú a možno ich pridať do vody. Je však potrebné, aby mali prírodné a širokospektrálne zloženie, ktoré doplní deťom ich denný príjem antioxidantov v strave.

Takýto prípravok nemá (na rozdiel od syntetických doplnkov) žiaden negatívny dopad na zdravie detí. Práve naopak, pomáha dieťaťu využiť základné živiny z potravy, podporuje ich rast a vývoj a posilňuje imunitný systém. Je preto dôležitý ako súčasť prevencie, ale zároveň je aj pomocníkom pri rýchlejšom prekonaní choroby a najmä pri urýchlení rekonvalescencie.

Na posilnenie imunity vašich detí už od predškolského veku vám VIANUTRA ponúka výživový doplnok HAPPY KIDS, antioxidačný komplex vyvinutý špeciálne pre potreby detského organizmu, ktorý pôsobí preventívne proti infekciám, urýchľuje rekonvalescenciu, podporuje rast a vývin detského organizmu a zvyšuje odolnosť detí voči fyzickej a psychickej záťaži. Je v tekutej forme, čo zabezpečuje lepšie vstrebávanie a deti nemusia prehĺtať tablety ani kapsule. A navyše im veľmi chutí!