Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.

MIOLITE® BY MARTA FENYO

DOPRAVA ZDARMA NOVINKA
TIP

530,00 €

Liečba rôznych poškodení ústnej sliznice, vrátane zmiernenia pocitu bolesti: chronická bolesť ústnej sliznice (COMP),syndróm pálenia v ústach (BMS), atrofický – erozívny lichen planus v ústach (OLP), pemfigoid postihujúci sliznice, pemphigus vulgaris, systémový lupus erythematodes v ústach (SLE).

Zmiernenie pocitu bolesti v dutine ústnej.

Prevencia infekcie a zápalu po stomatologických zákrokoch (napr. implantácia zubov, extrakcia zubov).

Zdroj polarizovaného svetla – určený k revitalizácii poškodených tkanív a na hojenie patologických stavov vo vnútri ústnej dutiny.

Podpora zotavenia po zápale v dutine ústnej.

Podpora hojenia v prípade poranenia dutiny ústnej (napr. afty) alebo akýchkoľvek chirurgických zákrokov v dutine ústnej.

Adjuvantná terapia chronickej parodontitídy.

Hojenie zápalu ďasien a prevencia straty zubov.


Zariadenie Miolite® sa nesmie používať :

 • do 24 hodín v prípade čerstvých rán 

 • v prípade akútneho zápalu 

 • v prípade horúčky

 • v prípade chorôb neznámeho pôvodu

 • počas kŕčovitého záchvatu

 • v prípade pacientov v bezvedomí 

  V prípade malígnych nádorových ochorení v ústnej dutine je ošetrenie pomocou prístroja Miolite® v ústnej dutine zakázané .

  Použitie u detí

  Používajte prístroj Miolite® iba pre pacientov starších ako 3 roky !
  Prístroj Miolite® používajte u detí vo veku od 3 do 12 rokov iba pod dohľadom rodičov !

Ako používať Miolite® Prístroj na terapiu polarizovaným svetlom?

Na povrchu prístroja Miolite® sú dve prepínacie tlačidlá, pomocou ktorých je možné zapnúť jednu alebo druhú ošetrovaciu hlavu.

V prípade rán a / alebo nedostatku epitelových tkanív v ústnej dutine sa odporúča zapnúť ošetrovaciu hlavu, ktorá je vhodnejšia na dosiahnutie cieľového povrchu najpohodlnejším spôsobom. Preto odporúčame použiť ošetrovaciu hlavu na konci priameho krku (dlhá ošetrovacia hlava) na hojenie lézií okolo pier (napr. Rany) a na vonkajšom povrchu ďasien, zatiaľ čo vnútorný povrch ďasien smerom k podnebiu a do hrdla sa dá najľahšie dosiahnuť pomocou zakrivenej ošetrovacej hlavy (krátka ošetrovacia hlava).

Liečba chronickej bolesti ústnej sliznice (COMP)

 • Celý povrch ovplyvnený COMP musí byť skenovaný systematicky, aby svetlo prichádzajúce z ošetrovacej hlavy bolo smerované vždy na daný povrch .

 • Vzdialenosť okna vyžarujúceho svetlo by mala byť asi 2 - 5 mm od ošetreného povrchu a ošetrenie by malo trvať minimálne 4 minúty a maximálne 8 minút pre každú časť ošetrovaného povrchu (pre každý svetelný bod) .

 • Liečba by sa mala vykonávať dvakrát denne .

 • Ak nedôjde k zlepšeniu do 2 týždňov, kontaktujte prosím svojho lekára pred pokračovaním v liečbe .

  Liečba ústnych rán (chronické vredy v ústach )

 • V prípade čerstvých rán počkajte jeden deň (24 hodín) pred začiatkom prvého ošetrenia prístrojom Miolite® !

 • V prípade líniových rán držte ošetrovaciu hlavu prístroja (dlhšia os elipsovitého okna) kolmo na ranu, ako je to znázornené na obrázku 3 .

 • Pri ošetrovaní rany buďte zvlášť opatrní, aby sa príruba ošetrovacej hlavy nedotýkala ošetreného povrchu !

 • Okno vyžarujúce svetlo by malo byť vo vzdialenosti približne 2 - 5 mm od ošetreného povrchu a ošetrenie by malo trvať minimálne 4 minúty a maximálne 8 minút pre každú časť ošetrovaného povrchu (pre každý svetelný bod) .

 • Držte okno lampy nad daným povrchom a potom ho posuňte na ďalší povrch, ktorý sa má ošetrovať, až kým nebudete skenovať celú dĺžku rany svetelným lúčom príslušnej ošetrovacej hlavy .

 • Liečebná procedúra by sa mala vykonávať 2 - 3 krát denne .

 • Ak nedôjde k zlepšeniu do 1 týždňa, kontaktujte prosím svojho lekára pred pokračovaním v liečbe.

Adjuvantná liečba chronickej parodontitídy

 • Celý povrch postihnutý chronickou parodontitídou sa musí systematicky skenovať, aby svetlo vyžarované ošetrovacou hlavou smerovalo vždy na dané miesto .

 • Okno vyžarujúce svetlo by malo byť vo vzdialenosti asi 2 - 5 mm od ošetreného povrchu.

 • Ošetrujte pozdĺž celej gingiválnej a parodontálnej časti systematicky a udržujte svetelný lúč kolmo na ošetrovaný povrc h po dobu 8 - 8 minút na vonkajšej a vnútornej ploche ďasien, respektíve na hornej a dolnej čeľusti .

 • Liečba by sa mala vykonávať dvakrát denne .

 • Ak nedôjde k zlepšeniu do 2 týždňov, kontaktujte prosím svojho lekára pred pokračovaním v liečbe .

  V prípade správneho používania zariadenia nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Ak sa počas používania prístroja vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, prestaňte prístroj používať a okamžite kontaktujte svojho lekára alebo oficiálneho distribútora prístroja!

Terapia polarizovaným svetlom je prírodná metóda, mobilizuje vlastné ochranné mechanizmy ľudského organizmu.

Ošetrenie je bezbolestné, nemá žiadne škodlivé vedľajšie účinky.

V prípade správneho použitia nie je jeho aplikácia pre ošetrované tkanivá škodlivá.