Vianutra

DOPRAVA ZADARMO NAD 89€

VÝHODNEJŠIE CENY PRE REGISTROVANÝCH

ZÁKAZNÍCKA PODPORA 24/7

Máte otázku ? 

SPÝTAJTE SA PRIAMO LEKÁRA!

Sme tu pre vás a preto máte k dispozícii našich špecialistov.

DOHODNITE SI TERMÍN KONZULTÁCIE EŠTE DNES

Vyberte si termín v našom rezervačnom systéme, prípadne nás kontaktujte e-mailom
info@vianutra.com alebo telefonicky na čísle +421 908 942 147.

UHRAĎTE KONZULTÁCIU

Po rezervácii termínu uhraďte konzultáciu. Upozorňujeme, že úhradu je potrebné realizovať najneskôr 3 dni pred rezervovaným termínom. Konzultácia môže prebehnúť iba v prípade, že je úhrada evidovaná v systéme.

Pripojte sa online

Ak ste si vybrali v rezervačnom systéme online konzultáciu, pošleme vám po pripísaní platby odkaz na hovor v príslušnej aplikácii, pomocou ktorej s vami spojíme. Pre hovor si prosím vyhraďte čas a nájdite si miesto, kde budete mať kľud a stabilné pripojenie na internet.

Ceny konzultácie

Lekárska poradňa

Vianutra je aj cesta k dlhodobo udržateľnému zdraviu. Skúsenosti a kontinuálna spolupráca s lekárskymi odborníkmi nám umožňujú poskytnúť našim zákazníkom ten najlepší servis a pohodlie. Preto sme pripravili individuálne a odborné poradenstvo založené na našich skúsenostiach, ale najmä na medicínskych dôkazoch (tzv. evidence-based medicine). Náš prístup k vám je originálny a na Slovensku ojedinelý. Riadime sa najnovšími odporúčanými postupmi v danej oblasti. Poradenstvo pre vás realizujeme formou osobných konzultácií, alebo aj online konzultácií.

Osobný kontakt je nenahraditeľný a prednosť dávame osobným konzultáciám, pretože v priebehu nich môžeme lepšie zrealizovať potrebné analýzy a lepšie komunikovať o vašich problémoch. V niektorých situáciách však môže byť online konzultácia dostatočná, prípadne môže uľahčiť naše spojenie:

  1. nie ste z Bratislavy a nemáte možnosť za nami vycestovať alebo za nami pravidelne dochádzať
  2. už sme sa osobne videli a spojíme sa online iba kvôli priebežnej kontrole
  3. máte iba pár konkrétnych otázok a stačí vám rozhovor

Ako to prebieha?

Skôr, ako od nás dostanete nejaké odporúčania, podrobne sa s vami porozprávame, a zistíme všetky okolnosti, ktoré môžu váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňovať. Najmä pokiaľ váš problém vyžaduje dlhodobejšiu spoluprácu, je vhodné začať „úvodnou konzultáciou“ pri ktorej sa zameriame na vašu kompletnú anamnézu od osobných údajov, cez váš zdravotný stav, lieky, alebo doplnky výživy, ktoré užívate, prípadne ako sa stravujete. Ak máte lekárske správy alebo výsledky vyšetrení súvisiace s vašim súčasným zdravotným stavom alebo diétnym obmedzením, určite si ich vopred pripravte a vezmite so sebou na konzultáciu.

V závislosti od vašich problémov môže stačiť buď jednorazová konzultácia, alebo môže byť potrebné stretávať sa opakovane v priebehu dlhšieho časového obdobia.

 

  • Odborná analýza existujúcej zdravotnej dokumentácie (lekárske nálezy, ktoré sú k dispozícii, vrátane biochemických vyšetrení)
  • Kontrola zoznamu aktuálne užívaných liekov alebo výživových doplnkov
  • Prediskutovanie anamnézy a životosprávy
  • Dôsledná analýza všetkých vstupných údajov
  • Odborné poradenstvo zamerané na možnosti úpravy zdravotného stavu nefarmakologickou formou
  • Pomoc pri výbere vhodných výživových doplnkov

Výstupom z konzultácie bude súbor odporúčaní zameraných na vhodnú
zmenu životosprávy, zlepšenie zdravotného stavu a celkovej
životnej pohody pomocou odporúčaných výživových doplnkov. 

mudr-melita-hromadova

MUDr. Melita Hromadová, CSc.

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave, odbor pediatria. Pracovala ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. Akadémie vied, kde sa podieľala na projektoch zameraných na vplyv výživy na metabolizmus a hormonálne funkcie. Uskutočnila merania cholesterolu a rizikových faktorov civilizačných ochorení v slovenskej populácii a odborné poradenstvo v 35 mestách na Slovensku. Bola členkou mnohých profesijných združení, ako napr. Pediatrická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre výskum aterosklerózy a Združenie    pre zdravú výživu. Je autorkou viac ako 100 odborných publikácií a článkov. Venuje sa významu suplementácie výživovými doplnkami v prevencii a rozvoji civilizačných ochorení.

vianutraUntitled-1

MUDr. Karol Džupa, CSc.

Je autorom viac ako 150 titulov v rámci svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Aktívne prednášal a publikoval v celej strednej a západnej Európe, ale aj napríklad na Ukrajine či v Keni. Je autorom 16 monografií. Získal niekoľko ocenení za výskumnú a publikačnú činnosť, najmä v oblasti výživy. Má viac ako 50 citácií v odbornej literatúre a celkovo 10 československých odborných priorít a jednu európsku prioritu. Obrovský prínos odborných činnosti pána doktora MUDr. Džupu, CSc. demonštruje nielen jeho publikačná činnosť, ale aj podiel na aplikovanom odbornom výskume, zastávanie viacerých významných riadiacich a manažérskych pozícií či jeho bohatá lekárska prax. MUDr. Karol Džupa, CSc. je tiež ako jeden z mála lekárov certifikovaný American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN).

DOHODNITE SI TERMÍN KONZULTÁCIE EŠTE DNES

Vyberte si termín v našom rezervačnom systéme, prípadne nás kontaktujte e-mailom
info@vianutra.com alebo telefonicky na čísle +421 908 942 147.

Košík Späť k nákupu