Vianutra

DOPRAVA ZDARMA NAD 2.300 Kč

LEPŠÍ CENY PRO REGISTROVANÉ

ZÁKAZNICKÁ PODPORA 24/7

Máte dotaz?

ZEPTEJTE SE PŘÍMO LÉKAŘE!

Jsme tu pro vás, a proto jsou vám k dispozici naši specialisté.

DOHODNĚTE SI TERMÍN KONZULTACE JEŠTĚ DNES

Vyberte si termín v našem rezervačním systému, případně nás kontaktujte e-mailem
info@vianutra.com nebo telefonicky na čísle +421 908 942 147.

UHRAĎTE KONZULTACI

Po rezervaci termínu uhraďte konzultaci. Upozorňujeme, že úhradu je třeba realizovat nejpozději 3 dny před rezervovaným termínem. Konzultace může proběhnout pouze v případě, že je úhrada evidována v systému.

Připojte se online

Pokud jste si vybrali v rezervačním systému online konzultaci, pošleme vám po připsání platby odkaz na hovor v příslušné aplikaci, pomocí které s vámi spojíme. Pro hovor si prosím vyhraďte čas a najděte si místo, kde budete mít klid a stabilní připojení na internet.

Ceny konzultace

Lékařská klinika

Poskytneme vám individuální konzultaci s objednáním o vašem zdravotním stavu a možnostech nefarmakologické léčby při osobní návštěvě v naší ordinaci nebo důvěrnou online konzultaci o vašem zdravotním stavu a možnostech nefarmakologické léčby.

V rámci této služby vám také nabídneme:

Jak to probíhá?

Než od nás dostanete nějaká doporučení, podrobně si s vámi promluvíme, a zjistíme všechny okolnosti, které mohou váš zdravotní stav a životní styl ovlivňovat. Zejména pokud váš problém vyžaduje dlouhodobější spolupráci, je vhodné začít „úvodní konzultací“ při které se zaměříme na vaši kompletní anamnézu od osobních údajů, přes váš zdravotní stav, léky nebo doplňky výživy, které užíváte, případně jak se stravujete. Pokud máte lékařské zprávy nebo výsledky vyšetření související s vaším současným zdravotním stavem nebo dietním omezením, určitě si je předem připravte a vezměte s sebou na konzultaci.

V závislosti na vašich problémech může stačit buď jednorázová konzultace, nebo může být nutné setkávat se opakovaně během delšího časového období.

  • Odborná analýza stávající zdravotní dokumentace (lékařské nálezy, které jsou k dispozici, včetně biochemických vyšetření)
  • Kontrola seznamu aktuálně užívaných léků nebo výživových doplňků
  • Prodiskutování anamnézy a životosprávy
  • Důsledná analýza všech vstupních údajů
  • Odborné poradenství zaměřené na možnosti úpravy zdravotního stavu nefarmakologickou formou
  • Pomoc při výběru vhodných výživových doplňků

Výstupem z konzultace bude soubor doporučení zaměřených na vhodnou
změnu životosprávy, zlepšení zdravotního stavu a celkové
životní pohody pomocí doporučených výživových doplňků.

mudr-melita-hromadova

MUDr. Melita Hromadová, CSc.

Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Bratislavě, obor pediatrie. Pracovala jako samostatná vědecká pracovnice v Ústavu experimentální endokrinologie SAV. Akademie věd, kde se podílela na projektech zaměřených na vliv výživy na metabolismus a hormonální funkce. Provedla měření cholesterolu a rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve slovenské populaci a odborné poradenství ve 35 městech na Slovensku. Byla členkou mnoha profesních sdružení, jako například. Pediatrická společnost, Slovenská společnost pro výzkum aterosklerózy a Sdružení pro zdravou výživu. Je autorkou více než 100 odborných publikací a článků. Věnuje se významu suplementace výživovými doplňky v prevenci a rozvoji civilizačních onemocnění.

vianutraUntitled-1

MUDr. Karol Džupa, CSc.

Je autorem více než 150 titulů v rámci své přednáškové a publikační činnosti. Aktivně přednášel a publikoval v celé střední a západní Evropě, ale také například na Ukrajině či v Keni. Je autorem 16 monografií. Získal několik ocenění za výzkumnou a publikační činnost, zejména v oblasti výživy. Má více než 50 citací v odborné literatuře a celkem 10 československých odborných priorit a jednu evropskou prioritu. Obrovský přínos odborných činnosti pana doktora MUDr. Džupu, CSc. demonstruje nejen jeho publikační činnost, ale také podíl na aplikovaném odborném výzkumu, zastávání několika významných řídících a manažerských pozic či jeho bohatá lékařská praxe. MUDr. Karel Džupa, CSc. je také jako jeden z mála lékařů certifikovaný American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN).

DOHODNĚTE SI TERMÍN KONZULTACE JEŠTĚ DNES

Vyberte si termín v našem rezervačním systému, případně nás kontaktujte e-mailem
info@vianutra.com nebo telefonicky na čísle +421 908 942 147.

Košík Zpět k nákupu